Vill ni underlätta vardagen?

Kära Kund!
Sjöriket utvecklas i positiv anda och företaget står inför en ny fas.
Efterfrågan på våra tjänster har ökat markant och i samband med detta, har vi startat upp en ny hemtjänstgrupp med Lotta Johansson som sektionschef.
Sjöriket AB har fortfarande ambitionen att ge våra kunder tjänster med hög kvalite, personligt bemötande, stor valfrihet och kontinuitet.
För att ytterligare utveckla och möta den ökade efterfrågan samt ge våra kunder högkvalitativa tjänster har vi ett nytillskott i vårt företag.
Christina Helgotsson har anställts som sektionschef för hemservice (städ).
Christina tillträdde tjänsten 1/9 2014.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att ringa till oss.

Med vänliga hälsningar
Lena Alm sektionschef Hemtjänst tel. 0372-13111  e-post  lena@sjoriket.com
Lotta Johansson sektionschef Hemtjänst tel. 0372-13111    e-post    lotta@sjoriket.com
Christina Helgotsson sektionschef Hemservice(städ) tel. 0372-13111 e-post   christina@sjoriket.com