Vill ni underlätta vardagen?

 

 

Lena Alm sektionschef Hemtjänst tel. 0372-13111  e-post  lena@sjoriket.com
Lotta Johansson sektionschef Hemtjänst tel. 0372-13111    e-post    lotta@sjoriket.com
Christina Helgotsson sektionschef Hemservice(städ) tel. 0372-13111 e-post   christina@sjoriket.com